Redactie


Heeft u zelf al een tekst geschreven, maar wilt u die nogmaals laten nakijken door een tweede paar ogen? Vertrouwt u op de spellingscontrole van de tekstverwerker, maar heeft u twijfels over uw stijl en opbouw? Neem dan contact op met WordVision om uw tekst met scherp oog voor detail te laten nakijken en waar nodig te laten herschrijven.

 

WordVision biedt een aantal vormen van redactie:

 

  • Controle van spelling en grammatica

 

  • Controle van spelling, grammatica en consistentie van stijl

 

  • Nauwkeurige controle van uw tekst op spelling, grammatica, stijl en "flow", om ervoor te zorgen dat uw tekst niet alleen foutloos is, maar ook prettig leest en éénduidig is in stijl en toon

 

U kunt bij WordVision terecht voor uw tekstcorrectie en –redactie: van korte foldertekst tot gehele universitaire MA-scriptie, over alle onderwerpen, zowel in het Nederlands als het Engels. WordVision gaat graag met u in overleg over uw tekst en de mate waarin die aangepast en/of gecontroleerd dient te worden.